fbpx
(+372) 50 25 990 info@jalle.ee

Loe, mis vahe on restaureerimisel ja rekonstrueerimisel.

Mis on restaureerimine?

Restaureerimine on ehitise, rajatise varasema kuju ja väljanägemise taastamine, likvideerides hilisemalt tekkinud sobimatuid täiendusi ja täiendades algseid kuid kahjustatud või muudetud osi.

Restaureerimine tagab ehitise autentse ajaloolis-arhitektuurse seisundi fikseerimise, väärtusetute ja ilmet rikkuvate lisandite eemaldamisega ning puuduvate osade taastamisega kasutatakse peamiselt töövõtteid ja tehnikaid, mida kasutati hoone või selle osade esialgsel ehitamisel.

Mis vahe on restaureerimisel ja renoveerimisel?

Tihti kiputakse segamini ajama väljendeid restaureerimine ja renoveerimine.

Renoveerimine on siiski restaureerimisest erinev tegevus ja tähendab pigem uuendamist või kaasajastamist.

“Restaureerimise, renoveerimise ja rekonstrueerimise väljendeid kiputakse segamini ajama.”

Mis on rekonstrueerimine?

Rekonstrueerimise all mõeldakse eelkõige ümberehitamist: ehitise piirdetarindite ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmist ja asendamist eesmärgiga tagada hoone või selle üksikute ruumide põhilised kasutusomadused, sh. plaanilahendused. Maja ehituslik maht ja pinnad oluliselt ei muutu, plaanilahend ja ruumide kasutusotstarve võivad varieeruda.

Kas muinsuskaitse all hoonet võib rekonstrueerida?

Muinsuskaitse alla kuuluvate mälestiste kui ka miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete puhul on rekonstrueerimine seotud piirangutega, mis tähtsustavad arhitektuurilise ehituspärandi säilimist. Mälestistele ja miljööaladele seatud piirangud tulenevad tahtest hoida ja kaitsta kultuuripärandit seega on vaja tähelepanu pöörata nende majade rekonstrueerimise käigus võimaliku kompromissi leidmisele pärandi kaitse ja omanike poolt soovitava energiasäästu saavutamise vahel.

AS Jälle ja Ko pakub ehitiste restaureerimise teenust aastast 1991.

Meie muinsuskaitse tegevusluba E 197/2005

Tekkis küsimusi?
Võta meiega ühendust info@jalle.ee