fbpx
(+372) 50 25 990 info@jalle.ee

Kasulikud juhised, mida tuleks silmas pidada enne uue katuse paigaldusele hinnapakkumise küsimist.

Tihtilugu küsitakse hinnapakkumist ehitajatelt nii: mul on 200 m2 eterniitkatust, tahan vahetada katusekatte – palju maksab?

Üldjuhul sisaldavad sellise küsimise peale saadavad pakkumised vähe informatsiooni, erinevad suurtes piirides ega ole omavahel võrreldavad. Selleks, et saada võrreldavaid hinnapakkumisi, tuleb koostada võimalikult täpne hinnapäring.

Uue katuse kulud varieeruvad suuresti olenevalt sellistest teguritest nagu valitud katusekatte tüüp, geomeetriline kuju, katuse paigaldaja, töö keerukus ja objekti asukoht ning vana katuse eemaldamine ja utilisieerimise tasu.

Edaspidi mõningaid näpunäited, kuidas koostada hinnapäringut nii, et saada ehitajatelt hinnapakkumisi, mis oleks omavahel võrreldavad ja teile endale üheselt arusaadavad.

Siinkohal väike loetelu, millised küsimused hinnapakkumise koostamisel üles kerkivad.

“Selleks, et saada võrreldavaid hinnapakkumisi, tuleb koostada võimalikult täpne hinnapäring.”

1. Olemasolev olukord

Mis on praegu katusekatteks (eterniit, plekk, kivi…)?

Sellest sõltub olemasoleva katusekatte lammutus ja utiliseerimise tasu. Utiliseerimise kohta võiks tellija küsida ehitajalt jäätmekäitlusdokumenti, mis väljastakse ehitusprahi üleandmisel. Keegi ei tohiks tahta, et tema eterniit metsa rändaks.

Milline on puitkonstruktsiooni olukord? Võimalusel lisage hinnaküsimisele fotod (harja sõlm, räästa sõlm, toolverkid, pennid). Hea oleks, kui laseksite konstruktsiooni kandevõime seisukohalt spetsialistil üle vaadata.

2. Mida on plaanis teha?

– Millist tüüpi katusekatet soovite / kas soovite katusekatte tüübi valikul nõu?

Ainult ruutmeetrite hulgast on üksi vähe. Hea, kui hoonest on joonised ja fotod, mida saab veebi kaudu koos pakkumispäringuga saata. Kui teil jooniseid pole, paluge lihtsalt professionaalil teie eest õiged katusemõõdud võtta. Nende mõõtude põhjal saab esitada täpse katuseprojekti kulude pakkumise.

3. Millist aluskatet valida?

Aluskatte peamine ülesanne on kaitsta maja ja katuse kandekonstruktsiooni märgumise eest katusetööde ja ekspluatatsiooni ajal.

Aluskatte nõuetekohane valik ja paigaldamine on üks olulisemaid tegureid, mis mõjutab katusekonstruktsiooni ning seega kogu hoone eluiga ja funktsionaalsust.
Selleks, et valida õige katuse aluskate, tuleb vaadata katusekonstruktsiooni lahendust ja võimalikke muutusi perspektiivis.

Mittehingav aluskate – auru mitte läbilaskev aluskate, mida kasutatakse külmade katusekonstruktsioonide puhul.

Hingav aluskate – veeauru läbilaskev aluskate, mida saab kasutada soojustatud katusekonstruktsioonis tuuletõkkena.

Hingava- ja mittehingava aluskatte paigaldamise tehnoloogiad on erinevad.

4. Katuse komplektsus

Katusekate ei koosne ainult reakividest või plekipaanidest. Katusekomplekti hinna määravadki põhiliselt muud katuse osad: harjad, neelud, kaldharjad, räästad ja servad. Samuti katusetarvikud ja vihmaveesüsteem ning nendega kaasnevad paigaldustööd.

– Katusetarvikud
Katused vajavad perioodilist hooldust ja kontrolli. See omakorda nõuab turvaliste käiguteede loomist katustele, et tagada ohutu ligipääs korstendele ja katuseakendele.

Samuti on vajalikud erinevad läbiviigud ja lumetõkked. Katusetarvikute hulka kuuluvad käigusillad, katuseastmed, katuseluugid, erinevad läbiviigud, lumetõkked.

– Vihmaveesüsteem
Katuselt otse pinnasele kukkuv vihmavesi märgab fassaadi, kahjustab selle välisilmet ja lühendab konstruktsiooni eluiga. Selle ärahoidmiseks tuleks paigaldada vihmaveesüsteem.

Vihmaveesüsteem on katusetööde lahutamatu osa.
Vihmaveesüsteem koosneb järgmistest osadest: rennid, torud, lehtrid, põlved, rennikonksud, torukinnitid.

5. Korstnad

Kui käsil on katusetööd, tuleks kriitilise pilguga üle vaadata ka korstende olukord. Korstnapitside ümberladumine või krohvimine on just need tööd, mida tuleks teha enne katusekatte paigaldust roovituselt või sellele ehitatud tellingutelt. Loomulikult on neid töid võimalik teha eraldiseisvalt, kuid täiendavate kuludega.

Kõige kallim hinnapakkumine ei pruugi tähendada kõige kallimat hinda, vaid hästi läbimõeldud lahendust. Ühepalgeline ja “lage” hinnapakkumine peidab endas kindlasti palju küsimusi.

Võrrelda saab siiski omavahel pakkumisi, mis on tehtud ühtsetel alustel. Ärge unustage kontrollida ka potentsiaalse ehitaja tausta ja kogemust.

“Ärge unustage kontrollida ka potentsiaalse ehitaja tausta ja kogemust.”

6. Tuulekastide uuendamine

Katusevahetusega üldiselt kaasneb katusepinna tõstmine ja koheselt tekib küsimus tuulekastide uuendamise vajadusest. See töö tuleb tellija ja ehitaja vahel kindlasti enne selgeks rääkida, tegemist on materjali- ja töömahuka tööga. Tuulekastide uuendamine tuleb kõne alla kindlasti juhul, kui soovitakse paigaldada vihmaveesüsteeme.

Tekkis küsimusi?

Võta meiega ühendust info@jalle.ee