fbpx
(+372) 50 25 990 info@jalle.ee

Loe, mis on renoveerimise eesmärk, millal peaks renoveerima ja kust saada toetusi.

Renoveerimise all mõtleme hoone või selle osade korrastamist kusjuures hoone mahulised parameetrid oluliselt ei muutu. Samaks jääb ka kasutusotstarve.

Hoone paremaks renoveerimiseks kasutatakse tavaliselt uusimaid tehnoloogiaid. Tihti renoveeritakse ka hoone tehnosüsteemid.

Aja jooksul muutuvab energia hind, inimeste elustiil ja vajadusd, amortiseeruvad pinnakatte materjalid ja konstruktsioonid, muutuvad ehitistele esitatavad olulised nõuded (energiatõhusus, tuleohutus, keskkonnaohutus, sisekliima nõuded jne). Need faktorid tingivadki vajaduse hooneid renoveerida

Hästi renoveeritud hoone on tellija, arhitekti, inseneride ja ehitaja hea töö lõpptulemus.

Millal on aeg elamu renoveerida?

Tehtud uuringute alusel on väikeelamute keskmine vanus rohkem kui 50 aastat, suurpaneelelamutel keskmiselt 25 – 30 aastat. Muude korruselamute vanus kõigub väga suurtes piirides, vanade elurajoonide puitelamutel kuni 100 aastat. Sellest tingituna tuleb praegustel omanikel üha suuremat tähelepanu pöörata olemasolevate hoonete säilitamisele: energiasäästlikule renoveerimisele, eluea pikendamisele ja väärtuse tõstmisele.

Mis on renoveerimise eesmärk?

Elamute renoveerimise eesmärgiks tuleb seada õigete tehniliste lahenduste kasutamine ning põhjalikult koostatud projektid ja kvaliteetselt teostatud ehitustööd. See aga nõuab renoveerimisprojektiga tegelevatelt inseneridelt põhjalikke teadmisi ehitusfüüsikas, ehituskonstruktsioonides ja tehnosüsteemides, samuti materjalide tundmist.

Milleks renoveerida?

Korterelamu korraliku ja kompleksse renoveerimise tulemusel on võimalik saavutada orienteeruvalt 30- 40 % energiasäästu. Selleks aga tuleb renoveerimist teostada komplektselt ja läbimõeldult. Samas tuleb silmas pidada, et energiatõhusus ei tohi olla saavutatud kehva sisekliima arvelt.

Miks ei ole hoone energiatõhus?

Saamaks selgust, miks hoone energiat ebeefektiivselt tarbib, tuleks esimese asjana tellida oma hoonele energiaaudit, mis annab ülevaate kortermaja tehnilisest seisukorrast ning hinnangu energiakasutusest ja selle kadudest. Hoone tehnilise seisukorra hindamiseks tuleks üle vaadata kõik hoone kande-, piirde- ja piirdekonstruktsioonid, tehnosüsteemid, avatäited jms.

Energiaauditi ja tehnilise ülevaatuse aruannete tulemuste järgi saab koostada Renoveerimisprogrammi. Renoveerimisprogrammi elluviimisel tuleb lähtuda hoone terviklikkuse printsiibist.

“Korterelamu korraliku ja kompleksse renoveerimise tulemusel on võimalik saavutada orienteeruvalt 30- 40 % energiasäästu.”

Kust saab renoveerimiseks toetusi?

Erinevaid renoveerimistoetusi eraisikutele ja korteriühistutele pakub SA KredEx millest saab lugeda: www.kredex.ee

AS Jälle ja Ko tegeleb hoonete tervikrenoveerimisega aastast 1991. Samuti pakub meie ettevõte Kredexi tehnilise konsultandi teenust.

Tekkis küsimusi? Võta meiega ühendust info@jalle.ee